Hírek

Elérhetőségek

Az önkormányzat feladatai

Egyházashollós Község Önkormányzatának önként vállalt feladatai: nincs.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX  tv-ben előírt kötelező feladatokat látja el.