Hírek

Elérhetőségek

Jogszabályi környezet

Alaptevékenység és hatáskör:

- Magyarország Alaptörvénye
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény